Формирање Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца 1918. године у друштвено-политичкој мисли модерне Србије

Коауторски рад Борисава Ђондовића и Драгане Трифковић за конференцију у Минску, објављен у часопису Аспект

 

Данас живимо читав један век од времена када је победа српске војске у Првом светском рату омогућила проглашење прве Југославије 1918. Ратни циљеви Србије постављени су у две декларације Нишкој (1914) и Крфској (1917) године.  Победа Савезника у Првом светском рату довела је на овом простору да Србија и династија Карађорђевића, прогласе 1.12.1918 краљевину Срба-Хрвата и Словенаца.

مواصلة القراءة