ЦЕНТАР ЗА ГЕОСТРАТЕШКЕ СТУДИЈЕ

СТАТУТ (pdf)
ОСНИВАЧКИ АКТ (pdf)
САРАДЊА (pdf)

ЦЕНТАР ЗА ГЕОСТРАТЕШКЕ СТУДИЈЕ је невладино и непрофитно удружење, основано у Београду на оснивачкој скупштини одржаној дана 28.02.2014., у складу са одредбама чл.11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09). на неодређено време, ради остваривања циљева у области научног истраживање геостратешких односа и израде стратешких докумената, анализа и истраживања. Удружење развија и подржава пројекте и активности које су усмерене ка државним и националним интересима Србије, има својство правног лица и уписано је у регистар у складу са Законом.

Удружење је основано због испуњавања следећих заједничких интереса и циљева:

  1. Научног истраживања геостратешких односа и израде стратешких докумената, анализа и истраживања.
  2. Дефинисања националне стратегије Србије у складу са геополитичким променама.
  3. Успостављања контаката и учешћа у различитим међународним организацијама у циљу остваривања државних и националних интереса Србије.
  4. Реализације програма анализа и истраживања који доприносе повратку суверенитета, јачању институција и владавини права у Србији.
  5. Организовање предавања, семинара, округлих столова, јавних трибина и догађаја.
  6. Прикупљање и обрађивање научне и стручне литературе у области деловања Удружења.
  7. Издавања штампаног, електронског и видео материјала.

Идеја за организовањем Удружења (НВО), које ће се бавити геостратешким питањима, а са позиције остваривања националних и државних интереса Србије, настала је након дугогодишњег искуства у политичком деловању оснивача организације и уочене потребе за постојањем једне овакве организације. Невладине организације имају данас великог утицаја у грађанском друштву и баве се широким спектром различитих тема, од локалног, државног, регионалног до међународног нивоа. Концепт активног учешћа невладиних организација у многобројним друштвеним активностима, успостављен је крајем двадесетог века, а од деведесетих година почиње експанзија невладиног сектора. Овај концепт настао је прво у САД, одатле се затим проширио на Западну Европу, а затим и Источну Европу, Русију, Латинску Америку и др.

«Трансформација непрофитног сектора и његових организација, подразумева посвећеност мисији, одговорност менаџмента у постизању ефективних резултата, као и укључивање тренинга и обука и подстицање и јачање добровољног сектора, али она пре свега представља нову врсту одговорности према друштву и указује на нове начине везивања и доприноса заједници на локалном, националном и интернационалном нивоу» (Панић, 2016: 45).

С обзиром на то да је концепт невладиних организација дошао са Запада, а и да су многобројне друштвене и политичке платформе које се реализују кроз невладин сектор такође изворно са запада, оснивачи Центра за геостратешке студије водили су се идејом да је неопходно пронаћи баланс између концепта западних политика и интереса друштва у Србији. Ова идеја се показала као утемељена, али је због своје специфичности у великој мери остала ограничена сукобом интереса. Невладин сектор је временом добио функцију контролног фактора извршне, законодавне и судске власти, али уз потешкоће у остваривању комуникације, а посебно сарадње са органима власти. Са друге стране невладине организације које се не баве темама за које су заинтересовани западни центри моћи, веома тешко долазе до алтернативних извора финансирања, у недостатку других пројеката. Подаци из Агенције за привредне регистре Србије говоре да (децембар 2022. године) у Србији постоји преко 36 500 регистрованих невладиних организација. Прве невладине организације појавиле су се у Србији такође почетком деведесетих година. С обзиром на то да су оснивачи Центра за геостратешке студије имали иза себе дугогодишње искуство политичког и друштвеног активизма, а тиме и увид у окружење, дефинисање визије и мисије организације на основу већ постојећих идеја, није био тежак задатак.

Дефинисана досадашња мисија Центра за геостратешке студије гласи: „Не желимо да будемо политички коректни, већ политички одговорни и објективни“, што указује на потребу потпуне незавиности у деловању од наметнутих политика и истицања одговорности као базичне вредности.

Мисија Центра за геостратешке студије јесте да својим континуираним деловањем утиче на друштвене промене, посебно у домену националне политике. Једна од намера јесте боље позиционирање Србије у геополитичким променама и очување државних и националних интереса. Учествовањем у раду Центра за геостратешке студије чланови удружења имају могућност да утичу на позитивне промене и својим радом допринесу у њима.

Визија оснивача Центра за геостратешке студије уско је везана за пројектовање позиционирања Удружења као једног од водећих НВО, препознатљивог по заступању државотворних и националних интереса. Овде треба имати у виду да је Удружење пројектовано за деловање на интернационалном нивоу, са идеолошким упориштем на државном и националном нивоу, што у текућим околностима није био ни мало лак задатак. И поред тога показало се да је могуће развијати међународну сарадњу на тим основама које подразумевају проналажење сарадника на бази међусобног уважавања.

Оснивачка скупштина Центра за геостратешке студије након разматрања и допуњавања предложеног Статута, усвојила је овај документ (линк ка ПДФ документу Статута) у ком су дефинисани и главни циљеви деловања Удружења.

С обзиром на то да Центар за геостратешке студије ради већ десет година, што је планирани период животног циклуса стратегије, може се установити да је право време за формулисање нове стратегије. У том циљу појавила се потреба за дефинисањем нове мисије и визије организације. Досадашња мисија Центра за геостратешке студије гласи: „Не желимо да будемо политички коректни, већ политички одговорни и објективни“, што указује на потребу потпуне незавиности у деловању од наметнутих политика и истицања одговорности као базичне вредности. Центар за геостратешке студије је у десетогодишњем раду постао препознатљив по свом независном деловању, професионалности и одговорности и стекао је ауторитет у одређеним међународним, регионалним и државним круговима. С обзиром на то да су геополитичке промене које је Центар за геостратешке студије предвидео увелико у току, потребно је редефинисати мисију Центра у складу са актуелним стањем и будућим перспективама.

Нова Мисија Центра за геостратешке студије гласи: „Градимо будућност, јер Србија то заслужује: Вредности које заступамо утврђене су кроз нашу историју, културу и традицију. Ми се држимо тога да без прошлости нема ни будућности. Из тог разлога да бисмо градили будућност морамо да знамо нашу прошлост и да негујемо нашу традицију. Праве вредности су увек утемељене, а будућност се без тог темеља не може градити у добром смеру. У времену преломних геополитичких промена, од кључне важности је да направимо мудар избор и донесемо правилне одлуке. По страни треба оставити све наметнуте и искривљене идеје и вештачке нагоне. Чврсто верујемо у то да Србија има довољно квалитета и потенцијала да без обзира на претње и ограничења, сама определи своју будућност. Ми смо посвећени српском становишту и праву да сами одлучујемо о својој будућности, при том имајући у виду чињеницу да је историјски гледано било много изазова, претњи и опасности које смо савладали “.

Нова Визија: Центар за геостратешке студије тежи томе да постане једна од водећих светских организација у домену геополитике. Такође, жели да се позиционира као домаћи бренд. Настојаћемо да заинтересујемо јавност у Србији за међународне теме и окупимо све оне који су заинтересовани за заштиту државних и националних интереса, јачање суверенитета, очување териотријалног интегритета, очување традиционалних вредности, јачање институција и владавине права. Деловаћемо у правцу проналажења истомишљеника, како у домаћој тако и у светској јавности. Усресредићемо се на регионалну сарадњу и повезивање сродних НВО организација, како на регионалном тако и на међународном нивоу. Покренућемо пројекте на међународном нивоу за подршку репозиционирања Србије и очувања територијалног интегритета. У сарадњи са медијским кућама реализоваћемо пројекте који су усресређени на ове циљеве. Организоваћемо едукацију заинтересоване јавности кроз конференције, округле столове и семинаре. Настојаћемо да пронађемо модел за развој организације који би омогућио и финасирање активности Центра.

Изградимо будућност заједно:

Уколико сте заинтересовани да сарађујете са нама, или да помогнете рад Центра за геостратешке студије, молимо вас да нас контактирате путем електронске поште:
center@geostrategy.rs
или преко странице Контакт

ПРИЈАТЕЉИ И СТРАТЕШКИ ПАРТНЕРИ