Scienza e società

Балканска језичка проблематика

Пише: Владимир Милетић

Каква је разлика између српског, хрватског, босанског и црногорског језика? Пре двадесетак година грађани Србије, Хрватске, Босне и Херцеговине и Црне Горе, говорили су истим језиком. Данас свака нација има сопствени језик, али се и даље међусобно споразумевају на било којем од та четири језика.

Док српски лингвисти истичу да су ови језици само варијанте једног истог језика, хрватски, босански и црнгорски лингвисти тврде да “не морају бити потпуно различити да би били засебни језици”. Упркос новим именима, ове регионалне варијанте остају лингвистички базично исте, са незнатним варијацијама, укључујући коришћење ћирилице у српском језику.

Хрватски научници из области лингвистике, кажу да није тачна теза да је у бившој заједничкој држави (еx Југославија) постојао само један језик, а да су се тек њеним распадом настала четири нова. Неоспорно је да је њихово далеко језичко порекло заједничко, али критеријум међусобне разумљивости тих језика није једини критеријум релевантан за њихов статус. Они истичу да су ти језици имали различите путеве стандардизације и она се одвијала у различито доба, у разним политичким и административним државама.

Са друге стране босански лингвисти кажу да није реч о дијалектима једног језика, али да је тачно да српски, хрватски, босански и црногорски имају лингвистички заједничку дијалекатску базу. Наводе да ова четири језика не морају бити потпуно различити да би били засебни језици и да суштина није у разликама, јер са лаичке стране, на нивоу комуникација разлика нема, али са научне стране има.

Један од аутора црногорске граматике тврди да су распадом Југославије поново успослтављењи они језици који су фонкционислали у Србији, Хрватској, Босни и Херцеговини и Црној Гори пре стварања заједничке државе. Такође истиче да је именовање неког језика пре свега политичка одлука, али је стандардизација са друге стране ствар науке.

Сербо_цроатиан_лангуаге2005Након распада бивше Југославије, издвајају се посебни стандарди из дотадашњег стандардонг српскохрватског језика који је у себи имао српску и хрватску варијанту и црногорски језички израз, и настају нови књижевни језици. Проблеми су настали код босанског стандарда, који су Срби и Хрвати настојали прогласити непотребним, сматрајући да се не може звати босанским.

Свима је јасно да се народи у већини земаља региона западног Балкана добро разумеју, али када се посматра на нивоу линвистике онда је видљиво да је реч о четири посебна стандардна језика, са друге стране су толико повезани и слични да странци једноставно не могу видети разлику, и имају утисак да се ради о истом језику.

Српски, хрватски, босански, црногорски су један језик у генеричком смислу, при чему свака нација има права да га посебно именује и стандардизује. Како је навео један универзитетски професор, из перспективе људи у Босни и Херцеговини, “нарцизам малих разлика у језицима преточен је у политику великих разлика. Тако је језик постао средство конструисања великог идеолошког непријатеља, при чему је тај непријатељ етнички и стални”.

Са научног становништва то је један језик, и још од почетка 19. века он се звао српскохрватски. За узрок настанка четири језика, српски академици наводе национализам и сепаратизам, дакле узрок је политички а не лингвистички. Није тачно да свака нација у свету има свој национални језик, што једноставно можемо да видимо на примеру Швајцарске. Пример како су културолошке и језичке разлике једна вредност, а не разлог за поделе.

2. јул 2015.

 

autore avatar

Su Центар за геостратешке студије

Centro per geostrategica studi è un non-governative e non-profit, fondata nel Belgrado, il fondatore dell'assemblea tenutasi il 28.02.2014. in conformità con le disposizioni di cui all'art.11. e 12. Legge sulle associazioni ("Gazzetta Ufficiale della Rs, n.51/09). per un periodo indeterminato di tempo, al fine di raggiungere gli obiettivi nel campo della ricerca scientifica di geostrategica relazioni e preparazione di documenti strategici, di analisi e di ricerca. L'associazione sviluppa e sostiene progetti e attività finalizzate allo stato e gli interessi nazionali della Serbia, ha lo status di una persona giuridica ed è iscritta nel registro, in conformità con la legge. La missione del Centro per la geostrategica studi è: "stiamo costruendo il futuro, perché la Serbia merita: i valori che ci rappresentano sono stabiliti attraverso la nostra storia, cultura e tradizione. Crediamo che senza passato non c'è futuro. Per questo motivo, al fine di costruire il futuro, dobbiamo conoscere il nostro passato e custodiscono le nostre tradizioni. I veri valori sono sempre a terra, e il futuro non può essere costruito in una buona direzione, senza che fondazione. In un momento di dirompente geopolitica cambiamento, è importante fare le giuste scelte e prendere le decisioni giuste. Lasciate andare le imposte e le idee distorte e artificiale sollecita. Crediamo fermamente che la Serbia ha abbastanza qualità e le potenzialità di determinare il proprio futuro, indipendentemente dal minacce e limitazioni. Ci siamo impegnati per il serbo posizione e il diritto di decidere il nostro futuro, tenendo conto del fatto che, storicamente, ci sono state molte sfide, minacce e i pericoli che abbiamo superato. “ Visione: il Centro di studi geopolitici aspira a diventare una delle principali aziende mondiali nel campo della geopolitica. Anche lui vuole diventare un marchio locale. Cercheremo di interesse pubblico, in Serbia, in temi internazionali e di raccogliere tutti coloro che sono interessati nella protezione dello stato e degli interessi nazionali, il rafforzamento della sovranità, preservando l'integrità territoriale, mantenendo i valori tradizionali, il rafforzamento delle istituzioni e dello stato di diritto. Possiamo operare in direzione di trovare persone che la pensano come, a livello nazionale e nel mondo pubblico. Ci si concentrerà sulla cooperazione regionale e la rete di Ong legate ai, sia a livello regionale e internazionale. Ci sarà il lancio di progetti a livello internazionale per sostenere il riposizionamento della Serbia e la conservazione dell'integrità territoriale. In collaborazione con media case, ci sarà la realizzazione di progetti che sono focalizzati su questi obiettivi. Possiamo organizzare l'educazione del pubblico interessato, attraverso conferenze, tavole rotonde e seminari. Cercheremo di trovare un modello per lo sviluppo dell'organizzazione, che consentano il finanziamento delle attività del Centro. Costruire un futuro insieme: Se siete interessati a collaborare con noi, o per aiutare il lavoro del Centro di studi geopolitici, vi preghiamo di contattarci via e-mail: center@geostrategy.rs

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *