Драгана Трифковић: Литијумска грозница прети да опустоши Србију (други део)

Пише: Драгана Трифковић, генерални директор Центра за геостратешке студије Напомена: Први део текста прочитајте на следећем линку Драгана Трифковић: Литијумска грозница...

Continuar lendo

Drago Vučković: Como pode a nossa pequena economia de sobreviver e se desenvolver?

Пише: Драгош Вучковић, економски стручњак Центра за геостратешке студије

Обично се код нас убрзан развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) оправдано повезује са нашим уласком у процес транзиције, у којој су они постали значајан економски фактор, данас са преко 360.000 ентитета, који запошљавају око 930.000 радника. То значи 99,9% укупног броја привредних субјеката, који носи преко 2/3 укупног броја запослених нефинасијског пословног сектора (НФПС) или учешће у укупној запослености од 44%. Њихов допринос у бруто друштвеном производу (БДП) је скоро 30%, скоро дупло више у НФПС , учешће у извозу 40%, а у увозу 55%.

Continuar lendo

Drago Vučković: cinco processos que vão marcar este ano

Пише: Драгош Вучковић, економски експерт Центра за геостратешке студије

Сасвим је оправдано подозрење и страх са којим смо ушли у ову годину. Она ће по много чему бити једна од оних преломних у светској историји, јер ће дефинитивно определити и означити даљи развој и судбину кључних светских процеса у једном дужем временском интервалу. Овај осврт ће покушати само да их назначи и да их загребе по површини, јер су они толико сложени и комплексни, да сваки понаособ захтева темељну и дугорочну анализу. Свакако да ће ова година такође бити и највећа изборна година у светској историји, где ће право гласа имати више од половине човечанства, односно чак 4,2 милијарде људи, што ће постојећу светску транзицију, односно велику геополитичку реконфигурацију, само додатно убрзати.

Continuar lendo

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ и БИЗНЕС–ФОРУМА «EXPO-RUSSIA IRAN 2024»

Оргкомитет информирует о проведении в Тегеране с 21 по 23 октября 2024 года Второй международной промышленной выставки «EXPORUSSIA IRAN 2024» и бизнес-форума, приуроченных к очередному юбилею вступления в силу Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном». Решение об организации очередного этапа выставки в дружественном государстве принято на основании успешного и результативного проведения первой выставки в октябре текущего года в Тегеране.

Continuar lendo

Недружественные страны начинают нести финансовые убытки в своих рыбных отраслях из-за недальновидной политики коллективного Запада

Так введенные Лондоном весной-летом 2022 года односторонние антироссийские санкции, приостановка действия режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также установление запретительных пошлин на алкоголь, металлы и рыбу возымели обратный эффект: доступность продовольствия сократилась как минимум для 20% населения, в частности до 40% трески, продававшейся в британских пабах в 2023 году имело российское происхождение.

Continuar lendo

Federal de informações e política a revista "Delovoy Grozny", comemora dez anos de trabalho

У Грозном ће 24. јануара 2024. године бити одржан Гала пријем „РУСИЈА-2024“, посвећен 10. годишњици савезног информативно-политичког часописа Бизнис Грозни /рус. Деловой Грозный.
Догађају ће присуствовати преко 80 представника из 9 земаља: Руске Федерације, Краљевине Мароко, Бенина, Гане, Индије, Турске, Немачке, Србије и Белорусије.

Continuar lendo