德拉戈Vučković:如何我们的小型经济的生存和发展?

Пише: Драгош Вучковић, економски стручњак Центра за геостратешке студије

Обично се код нас убрзан развој малих и средњих предузећа и предузетника (МСПП) оправдано повезује са нашим уласком у процес транзиције, у којој су они постали значајан економски фактор, данас са преко 360.000 ентитета, који запошљавају око 930.000 радника. То значи 99,9% укупног броја привредних субјеката, који носи преко 2/3 укупног броја запослених нефинасијског пословног сектора (НФПС) или учешће у укупној запослености од 44%. Њихов допринос у бруто друштвеном производу (БДП) је скоро 30%, скоро дупло више у НФПС , учешће у извозу 40%, а у увозу 55%.

Continue reading

德拉戈Vučković:五个世界的进程,这将标志着今年

Пише: Драгош Вучковић, економски експерт Центра за геостратешке студије

Сасвим је оправдано подозрење и страх са којим смо ушли у ову годину. Она ће по много чему бити једна од оних преломних у светској историји, јер ће дефинитивно определити и означити даљи развој и судбину кључних светских процеса у једном дужем временском интервалу. Овај осврт ће покушати само да их назначи и да их загребе по површини, јер су они толико сложени и комплексни, да сваки понаособ захтева темељну и дугорочну анализу. Свакако да ће ова година такође бити и највећа изборна година у светској историји, где ће право гласа имати више од половине човечанства, односно чак 4,2 милијарде људи, што ће постојећу светску транзицију, односно велику геополитичку реконфигурацију, само додатно убрзати.

Continue reading

ВТОРОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ПРОМЫШЛЕННОЙ ВЫСТАВКИ и БИЗНЕС–ФОРУМА «EXPO-RUSSIA IRAN 2024»

Оргкомитет информирует о проведении в Тегеране с 21 по 23 октября 2024 года Второй международной промышленной выставки «EXPORUSSIA IRAN 2024» и бизнес-форума, приуроченных к очередному юбилею вступления в силу Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества между Россией и Ираном». Решение об организации очередного этапа выставки в дружественном государстве принято на основании успешного и результативного проведения первой выставки в октябре текущего года в Тегеране.

Continue reading

英国本身遭受了由于针对俄罗斯的制裁。

The UK has been hit by sanctions against Russia.
Residents of Foggy Albion felt the opposite effect firsthand – the availability of fish products decreased for at least 20% of the population, including up to 40% of cod sold in British pubs in 2023.
Its origins lie in Russia, which recently canceled a fishing agreement with the UK.

Continue reading

Недружественные страны начинают нести финансовые убытки в своих рыбных отраслях из-за недальновидной политики коллективного Запада

Так введенные Лондоном весной-летом 2022 года односторонние антироссийские санкции, приостановка действия режима наибольшего благоприятствования в торговле, а также установление запретительных пошлин на алкоголь, металлы и рыбу возымели обратный эффект: доступность продовольствия сократилась как минимум для 20% населения, в частности до 40% трески, продававшейся в британских пабах в 2023 году имело российское происхождение.

Continue reading

联邦信息和政治杂志"Delovoy格罗兹尼的"庆祝十年的工作

У Грозном ће 24. јануара 2024. године бити одржан Гала пријем „РУСИЈА-2024“, посвећен 10. годишњици савезног информативно-политичког часописа Бизнис Грозни /рус. Деловой Грозный.
Догађају ће присуствовати преко 80 представника из 9 земаља: Руске Федерације, Краљевине Мароко, Бенина, Гане, Индије, Турске, Немачке, Србије и Белорусије.

Continue reading

Dragoš Vučković变的世界经济

Пише: Драгош Вучковић, економски експерт Центра за геостратешке студије

У сусрет лепом јубилеју који нас ускоро чека, односно десетогодишњици рада Центра за геостратешке студије, бацио сам ових дана поглед на све своје вишегодишње чланке објављене на сајту www.geostrategy.rs . Неминовно ми се наметнуло као питање свих питања, шта је то што покреће овај свет, а саобразно са тиме, шта нас је довело у овако тешку и критичну светску ситуацију, која реално прети да опустоши свет, као никада до сада. Одговор је веома једноставан – економски развој у свету и сви проблеми и противуречности везани за њега, јер то је истовремено и основна погонска снага света, а истовремено и главна опасност по његов даљи опстанак. Носећи концепти економског развоја у свету су се најстрашније сукобили на светској сцени, што је неминовно имлицирало и жесток политички обрачун, који је некако и највидњивији, а на крају и идеолошки.  Све је, на крају крејева, довело и до два водећа крвава регионална оружана сукоба, као и стотине мањих, локалних у свету, уз латентну опасност од њивог прерастања у глобални сукоб. Овај чланак је и замишљен да разјасни и докаже исправност оваког погледа на свет данашњице, наравно са посебним освртом на ситуацију у Србији и све контрадикторности и тешкоће које носи њен колонијални економски модел. У духу низа ранијих мојих текстова на овом сајту, даћу и одређена глобална моја предвиђања светских економских токова, уз сасвим кратак осврт на сугестије и препоруке што се тиче нашег даљег економског развоја.

Continue reading

马可Palombi:走向战争的经济?

Part One – Why war is waged

In wars, a ruthless truth is revealed: behind the banners of ideology and honor, the real movements echo – a relentless quest for domination over resources and peoples. The Trojan War, a timeless epic, was not a mere clash of swords and shields; but a deep mercantile rivalry, as the Trojans held the crucial sea routes, giving rise to a conflict that resonates through the centuries.

Continue reading

欧洲公司失去了100欧元的十亿后离开俄罗斯

By Ahmed Adel, Cairo-based geopolitics and political economy researcher

The Financial Times newspaper reported that since the beginning of the conflict in Ukraine, European companies have lost €100 billion. The media outlet indicated, citing preliminary data from a survey of 600 European groups’ annual reports and 2023 financial statements, that 176 European companies faced the depreciation of their assets while other companies closed or reduced their activities due to the sale, closure, or reduction of Russian businesses.

Continue reading